Stadgar

Nya stadgar för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm antogs 2018. Dessa stadgar kan hämtas som en pdf-fil här: Stadgar

Till föreningens stadgar tillhandahålles ett komplement med ett urval av paragrafer i bostadsrättslagen (1991:614) och lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). Styrelsen ansvarar för att ett aktuellt komplement hålls tillgängligt.

Se även HSBs sida för Stadgar och lagar

Du behöver Acrobat Reader för att kunna hämta hem pdf-filer – har du inte det programmet installerat i datorn kan du hämta det gratis från Adobe

 

paragraph