Mäklarinformation

 

Inledning

Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades den 12 mars 1984. Föreningens ekonomiska plan registrerades den 20 juni 1988. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Taffelberget 8 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten innehas således inte med tomträtt. Föreningen är en äkta förening. Föreningen förvaltas av styrelsen.
 

Fastigheten

Bebyggelsen på fastigheten uppfördes åren 1988-89. Byggnaderna inrymmer i huvudsak följande utrymmen:
 • 208 st bostadslägenheter, varav 8 st är hyresrätter
 • 12 st lokaler med hyresrätt
Vidare finns 104 garageplatser samt 10 tvättstugor, samlingslokal, gästrum, cykelrum, källarförråd och andra liknande utrymmen.
 

Övriga uppgifter

 • I månadsavgiften ingår värme, vatten, källarförråd, tvättstuga och kabel-TV (basutbud).
 • Föreningen har ett eget lokalt datanät som är anslutet via fiber till Stokab. Föreningen har avtal med en operatör (Riksnet) som förser varje medlem med högst 1 000/100 mbs. Anslutningen ingår i avgiften fr o m 2008. 
 • Med bostadsrätten följer inte en garageplats. Till föreningens garageplatser finns en särskild kölista. I övrigt hänvisas till Stockholms stads boendeparkering

 

fasaden-mot-ralambsvagen

 • Föreningen har beslutat om en avgiftssänkning med tre procent fr o m 1 april 2012. En ytterligare sänkning med tre procent gjordes fr o m 1 april 2013
 • Bostadsrättsföreningens inre reparationsfond avskaffades år 2005.
 • För den aktuella bostadsrättens förmögenhetsvärde och andelstal finns en särskild förteckning.
 • Överlåtelseavgiften är 1550 kr i överlåtelseavgift samt 664 kr i pantavgift.
 • Säljarens lösta lån ska redovisas till HSB Stockholm lägenhetsadministration för avnotering. 
 • Årsredovisning och stadgar – finns att hämtas som pdf-filer – se fliken Styrelse mm
 • På förekommen anledning: Kontaktuppgifter, t ex telefonnummer och e-postadresser, för Brf Taffelbergets styrelsemedlemmar får inte – utan den enskildes medgivande – läggas ut på mäklares hemsidor.