Frågor till styrelsen inför Föreningsstämman 18 maj 2021

Fråga 1.
Belåning

Ett stort tack till styrelsen och övriga inblandade för ett mycket bra resultat av reduktionen av föreningslånen, verkligen bra och resultatet t.o.m bättre än målsättningen om 100 mkr.

Frågan är om styrelsen kan undersöka om vi behöver någon ytterligare amortering av lånen då vi nu är i toppklass och ytterligare amorteringar bör i framtiden kunna göras från bl. a våra hyresrätter om ca 20 mkr. Behöver vi ” samla i ladorna ” när räntorna förväntas vara låga under lång tid?

Är det i stället möjligt med hyressänkningar som även kan leda till ett ökat genomsnittspris för våra lägenheter i paritet med närliggande fastigheter om ca 80-85000kr/m2.

Har vi stora underhållskostnader som stör bilden av en fin ekonomi?

Mvh Arne Söderling 119

SVAR:

I och med förra årets stora extraamorteringar nådde vi vårt mål att lånen understiger 100 miljoner kronor. Styrelsen ser inte att några ytterligare amorteringar utöver de ordinarie behöver göras för närvarande.
Frågan om avgiftssänkning är avhängig av framför allt kommande renoveringsbehov av fastigheten och risker med föreningens relativt stora lokaler som hyrs ut. Vi har för närvarande den förra förskolelokalen som är i stort behov av renovering efter trettio års slitage. Det är kostnader som föreningen behöver ta för att kunna hyra ut den. Vidare väntar fasadtvätt inklusive diverse reparationer av fasaden i samband med det. Dessa två åtgärder medför kostnader på åtskilliga miljoner.
Bland annat dessa faktorer gjorde att styrelsen i år valde att ha en fri avgiftsmånad i januari i stället för att sänka hyran varaktigt.
I samband med budgetarbetet görs varje år en ny bedömning av avgiften där styrelsens målsättning är att få en så låg avgift som möjligt utan att riskera vår i grunden så goda ekonomi.

Fråga 2 har p g a ett annat format bifogats som länk
Fråga 2

Taffelbergets årsstämma 18 maj 2021

Kallelse till poströstning

För att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 kommer Taffelbergets årsstämma den 18 maj att genomföras genom poströstning. Handlingarna delas ut i medlemmarnas brevlådor.

Frågor inför stämman ska ställas skriftligen till styrelsen och ska ha inkommit senast 10 dagar före stämman, d v s den 8 maj.

Poströsten kan lämnas i föreningens brevlåda i entrén till 12 B eller skickas med vanlig post till Brf Taffelberget, Rålambsvägen 12 B, 112 59 Stockholm. Den ska ha inkommit till föreningen senast den helgfria vardagen närmast före stämman, d v s den 17 maj.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen