Påminnelse om föreningsstämma den 8 maj 2019

Stämmohandlingarna har delats ut i era brevlådor. Om du inte själv kan delta men vill lämna din fullmakt till någon annan att företräda dig kan du hämta och skriva ut en fullmaktsblankett här

Styrelsen Taffelberget

——————

Att tänka på vid renovering av badrum

Styrelsen vill gärna påminna om de regler som gäller för renovering av badrum. Detta för att undvika risk för vattenskador. Föreningen kommer också fr o m april 2019, att ersätta vissa kostnader för vissa åtgärder vid badrumsrenovering som rör installation av ny golvbrunn, slits och rörkrök. Men det krävs att medlemmen kommer in med beskrivning av vad som gjorts, inkl. bilder före och efter samt kopia av faktura och intyg om att renoveringen utförts av personer med vederbörlig kompetens inom området. Läs mer under avsnitt renovering på hemsidan.

Styrelsen Taffelberget