Brf Taffelbergets Föreningsstämma

Taffelbergets föreningsstämma äger rum tisdagen den 9 juni 2020, kl. 18.30
Guldspaden i DN-huset, Rålambsvägen 15. Ingång till höger om det högsta huset.

För att kunna genomföra föreningsstämman på ett bra och godtagbart
sätt med tanke på smittrisken för sjukdomen covid-19, vill vi uppmana
medlemmarna följande:
• Stanna hemma om du känner dig det minsta förkyld
• Tillhör du en riskgrupp, eller vill avstå från att delta under
nuvarande omständigheter, kan du använda möjligheten till
fullmakt. För att underlätta detta har styrelsen beslutat att varje
ombud kan företräda upp till fyra medlemmar.

 

Brf Taffelbergets Föreningsstämma

Med anledning av det rådande smittoläget och avrådan från möten med fler än 50 deltagare är Taffelbergets föreningsstämma flyttad till tisdagen den 9 juni kl. 18.30.

Kallelse med uppgift om plats kommer senare.

 Styrelsen

 

 

Brf Taffelbergets Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma i brf Taffelberget äger rum onsdagen13 maj 2020 kl. 18.30. Kallelse med uppgift om plats kommer senare.

Sista dag för inlämning av motioner till stämman är 29 februari.

Cykel- och barnvagnsrensning 10 oktober 2019

På uppdrag av Taffelberget genomför Cykelåtervinning AB en cykel- och barnvagsrensning den 10 oktober, då de kommer att ta bort övergivna och inte använda cyklar och barnvagnar placerade i cykelrum, garaget, utvändiga cykelställ samt i både in- och utvändiga allmänna ytor. De tar även hand om skräp och lösa föremål i cykelrummen, för att skapa en bättre trivsel och ordning i fastigheten.
   Ett informationsbrev har redan delats ut i alla brevlådor, tillsammans med 2 märkningstaggar, som ska fästas på cykeln/barnvagnen. Ni inte behöver ange namn och lägenhetsnummer på märkningstaggen. De rekommenderar dock att detta utförs i nära anslutning till den dagen då rensningen sker (10 oktober).  Cirka en vecka innan rensningen delar de ut ett påminnelsebrev samt placerar korgar med ytterligare några märkningstaggar i cykelrummen. Där kan man hämta någon extra tagg alternativt ta nya taggar om dessa har förkommit.
Behöver ni fler taggar tidigare än veckan innan rensningen? Kontakta då Cykelåtervinning AB  på tele 08-644 48 82 eller via mail på info@cykelatervinning.com


Påminnelse om föreningsstämma den 8 maj 2019

Stämmohandlingarna har delats ut i era brevlådor. Om du inte själv kan delta men vill lämna din fullmakt till någon annan att företräda dig kan du hämta och skriva ut en fullmaktsblankett här

Styrelsen Taffelberget

——————

Att tänka på vid renovering av badrum

Styrelsen vill gärna påminna om de regler som gäller för renovering av badrum. Detta för att undvika risk för vattenskador. Föreningen kommer också fr o m april 2019, att ersätta vissa kostnader för vissa åtgärder vid badrumsrenovering som rör installation av ny golvbrunn, slits och rörkrök. Men det krävs att medlemmen kommer in med beskrivning av vad som gjorts, inkl. bilder före och efter samt kopia av faktura och intyg om att renoveringen utförts av personer med vederbörlig kompetens inom området. Läs mer under avsnitt renovering på hemsidan.

Styrelsen Taffelberget