Brf Taffelbergets Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma i brf Taffelberget äger rum tisdagen 18 maj 2021 kl. 18.30. Kallelse med uppgift om plats kommer senare.
Sista dag för inlämning av motioner till stämman är 28 februari.

 

 

Bokning av Gästrummen, Samlingssalen och Bastun

Nu bokas dessa på samma sätt som tvättstugorna. Bokning ger tillgång med nyckeltaggen. Om du gjort en bokning tidigare hos Vi Vinnare kontrollera att den är överförd till bokningssystemet genom att logga in på info-tavlan eller via Internet och titta på dina bokningar.  Debitering av gästrum resp. samlingssal sker i efterhand på avgiftsavin från HSB.

Renoveringen av Taffelbergets tvättstugor

Som det redan berättats om i Taffelbergaren står nu tvättstugorna i tur att bli renoverade. Maskinparken byts helt, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. Golvbrunnar renoveras och det blir komplettering med ”luddlåda” för att minska risken för stopp i avlopp. Det blir helt nya ytskikt, WC renoveras med nytt porslin och städskrubb fräschas till. VVS, el och ventilation ses över.

Som pilotprojekt började vi med tvättstugan i 16B, som var den mest eftersatta. Den 9/11 fortsätter renoveringen i 8B tätt följt av 12A. En bit in på nyåret 2020 är det tvättstugorna i 8C, 10A och 12B som står på tur, och därefter de sista i  8A, 10B och 16A.

Under de fem veckor som renoveringen beräknas ta ges möjligheten att använda en annan tvättstuga. Välj önskad plats och boka på informationstavlan som tidigare.