Taffelberget från andra sidan Rålambsvägen 

 

 

  

Rutiner vid lägenhetsförsäljning

Överlåtelseavtal

Inträde i bostadsrättsföreningen Taffelberget beviljas den som är medlem i HSB. Antagande av ny medlem beslutas av styrelsen. Styrelsen kan ta kreditupplysning av ny medlem före godkännande av medlemskap i föreningen.
 

Formkrav vid överlåtelse

Avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp upprättas skriftligen och skrivs under av säljaren och köparen. I avtalet anges den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande ska gälla vid byte och gåva. Överlåtelse som inte uppfyller dessa krav är ogiltig.

Även styrelsens beslut  om medlemskap i föreningen förutsätts för att överlåtelsen ska bli giltig.
 

Administration

Föreningen har uppdragit åt HSB att administrera överlåtelser, medlemsansökan och pantregistreringar.
Överlåtelsehandlingar inges till:
HSB Stockholm
Att: Lägenhetsadministrationen
112 84 Stockholm.
 

Att köpa en bostadsrätt

och bli medlem i en bostadsrättsförening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad. Läs mer om att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsrättsförening på Konsumentverkets hemsida
 
Styrelsen