Sophantering

Grovsoprummet. Vad får jag inte lämna i grovsoprummet?

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om vad som inte kan lämnas i grovsoprummet, varken i containern eller på rampen.

Miljöfarligt avfall se nedan för mer information. OBS! Batterier samt glödlampor kan lämnas i städskrubben i tvättstugorna.

Hushållsmaskiner som t.ex. kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare etc. Beställ hämtning av de gamla när du köper nya vitvaror! 

Tidningar och returpapper. Det lämnas i returpappersrummet i portalen Rålambsvägen 12.

Förpackningar: glas, papper, metall och plast, det lämnas i returstation. Närmaste returstationer finns på Wennergrensgatan 9, vändplatsen, och på Rålambsvägen 30.

Har du miljöfarligt avfall?

Det miljöfarliga avfallet kan tas till Stockholm Vattens mobila miljöstation som då och då stannar alldeles nära oss, i hörnet Rålambsvägen 20/Konradsbergsgatan. De har en kostnadsfri sms-tjänst som påminner om när den anländer till vårt område. sms:a mobila kungsholmen till 71501*

Nästa gång den kommer är lördagen den 26 september kl. 13.30-14.30.

Den kommer också lördagen den 14 november kl. 13.30–14.30 samt måndagen den 16 november kl. 18.00-18.30. Det är sista gången före jul.

OBS! Det finns en fast Miljöstation vid Preem bensinstation på Norr Mälarstrand 31 där du t.ex. kan lämna färgrester, kemikalier m.m. Nyckel finns inne på bensinstationen, så den är alltså öppen när macken är öppen. För vidare information besök: www.stockholmvattenochavfall.se

 Det här kan du lämna till mobila och fasta miljöstationen:

 • Batterier och bilbatterier.
 • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. T.ex. klockor, elektriska leksaker, små hushållsapparater och elverktyg.
 • Fotokemikalier, fix- och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar.
 • Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Oljor, spill-, smörj- och motorolja.
 • Rengöringsmedel, kalkborttagare, polish, silverputs, ugnsrengörings-medel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprejburkar, aerosolsprej, hårsprej.

Närmaste återvinningscentral finns på Linta Gårdsväg 16, Bromma, men vi kan också tipsa om Återbrukscentralen på Cederdalsgatan 7 (Roslagstull), som även tar emot trasiga saker och farligt avfall. Öppet vardagar ca 16–21.00 och dagtid lördag söndag. Se: www.stockholmvattenochavfall.se

Regler för uthyrning av garageplatser

Fyra separata kölistor, nedan förtecknade i prioriteringsordning, utgör grund för tilldelning av garageplats. Kötid avgör platstilldelning. Köande som tackar nej eller inte lämnar svar inom angiven tid stryks från kölistan. Ny anmälan måste lämnas in för att åter stå i kö. Obs! Med begreppet ”boende” avses medlem i föreningen (som också bor i fastigheten) eller boende med hyresrätt. (Omfattar inte tillfälligt boende med andra-handskontrakt.) Kölistorna hanteras av HSB medlemsservice. I dagsläget är det inte tillåtet att ha mer än en plats per lägenhet.
1. Byteskö för boende som vill byta garageplats. Den som ställer sig i kön måste specifikt ange ett eller flera önskade plats-nummer i garagen. Om ledig plats inte är någon av de angivna, går erbjudandet vidare till nästa person i kölistan, o.s.v.
2. Garagekö för boende som saknar garageplats.
3 Extraplats för lokalhyresgäster i föreningens uthyrda lokaler samt för boende som önskar en extra garageplats eller en dubbelplats (2 platser i rad).
4 Externa köande som varken är boende eller lokalhyresgäst. Erbjudande till externa köande får endast göras efter godkännande av föreningens styrelse. OBS! Uthyrning till externa pågår dock endast så länge det inte finns en hos HSB dokumenterad efterfrågan hos boende eller lokalhyresgäster. I annat fall blir uthyrd garageplats uppsagd.